Naše péče o Vaše zuby

Připravili jsme pro Vás zjednodušený přehled jednotlivých kategoriích stomatologie a léčebných postupů, které tyto kategorie zahrnují. Podrobné informace o jednotlivých zákrocích Vám vysvětlí ošetřující lékař. Ten, po zjištění stavu chrupu a identifikaci problému, navrhne možné varianty zákroku – léčení. Seznámí Vás s pozitivy a negativy různých variant a také Vás seznámí s náročností zákroku, jak časovou, tak finanční. Kdykoliv Vám není něco jasné, ptejte se. Uvědomujeme si, že pouze dobře informovaný pacient je spokojený pacient.

Prevence a hygiena

Cílem služeb zahrnutých do kategorie prevence a dentální hygieny je předcházet vzniku kazu, onemocněním závěsného aparátu zubů a poškození ostatních tkání ústní dutiny. Při vytváření dlouhodobého plánu prevence se vychází z aktuálního stavu ústní dutiny, zjištěného rentgenem, a ze stravovacích a životních návyků pacienta. Pacientovi jsou doporučeny pomůcky ke každodenní ústní hygieně a správné techniky čištění zubů a ošětřování dásní. Při dentální hygieně prováděné v ordinaci jsou zuby očištěny od zubního kamene, barevných pigmentů obsažených v potravinách nebo v cigaretovém kouři a plaku (měkkého povlaku na povrchu zubů tvořeného bakteriemi, zvlášť nebezpečnými kvůli riziku rozvoje zubního kazu, a zbytky stravy).

Korunky na počkání a bez otiskování

V naší praxi BitterDent využíváme jednu z nejmodernějších technologií stomatologie – systém MyCrown, který umožňuje zhotovení celokeramických korunek (a dalších menších fixních náhrad) na počkání.

Jak to probíhá?
Na začátku je nutné zuby mírně obrousit, jako pro každou korunku. Poté se zuby opticky naskenují speciální kamerou, která přenese informace do počítače. Zubní lékař vytvoří digitální návrh práce, která se pak vyfrézuje počítačem řízenou frézou ze speciálního keramického bločku. Po dokončení, individualizaci a glazuře se korunka nafixuje (nalepí) do úst. Celý tento proces trvá obvykle 2 hodiny (v případě zhotovení jedné korunky).

Jaké jsou výhody?
1. Estetika – celokeramické materiály jsou nejestetičtější vůbec. Pro zhotovování prací systémem MyCrown používáme materiály těch nejlepších optických vlastností a po vyfrézování práce ještě vždy barevně a esteticky individualizujeme, aby co nejlépe a nejvěrněji zapadly mezi ostatní zuby a byly k nerozeznání od vlastních.
2.Přesnost – celá výroba korunky je řízena počítačem, což zaručuje její absolutní přesnost v naléhání na zub. To je nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou trvanlivost práce i zubu.
3.Odpadá otiskování – minimalizuje se problém dávení.
4.Biologické vlastnosti (biokompatibilita) – vlastnosti materiálů používaných systémem CAD/CAM jsou velmi podobné vlastnostem zubní skloviny a vykazují vysokou stabilitu v ústech.
5.Šetrnost – pro celokeramické náhrady není nutné oslabovat zuby přílišným broušením, materiál je odolný i v tenkých vrstvách a lze ho vyfrézovat dotenka až 0,5 mm. Proto stačí odebrat jen opravdu minimální nutné množství tkání zubu.
6.Fixace – celokeramické materiály je možno po speciální povrchové úpravě „nalepit“ na zub tak, že se stanou téměř jeho nedílnou součástí,
7.Rychlost – celé ošetření je velmi rychlé, odpadají zdlouhavé laboratorní fáze výroby a ve většině případů je možné ho provést „na počkání“.
8.Využití – systém MyCrown má široké využití téměř ve všech situacích. Lze jím zhotovit keramické výplně, estetické fasety, korunky, menší můstky a to na vlastních zubech i implantátech. Lze pomocí něj rovněž provést kompletní celkovou estetickou rekonstrukci chrupu.

MyCrown v naší praxi
MUDr. Julie Bitter má se systémem CAD/CAM bohaté zkušenosti. Pracuje s ním již od roku 2012 a na svém kontě má přes 2500 prací. Absolvovala četná školení a stáže a dále se vzdělává.

Pečetění zubů

Žvýkací plochy zadních zubů mají členitý, rýhovaný až porézní povrch. Je to vhodné místo na ukládání zbytků potravy a vytváření zubního kazu. Tomuto jevu je možné předejít zapečetěním zmíněných rýh. Samotné pečetění se skládá z vyčištění zubu speciální pastou, nanesení a vytvrzení hmoty na pečetění a lokální fluoridace povrchu zubu. Zub ošetřený tímto způsobem má hladký povrch a nemá hluboké rýhy, do kterých se mohou usazovat zbytky jídla. Toto je základní princip preventivní ochrany před zubním kazem. Stomatologové doporučují pečetit zuby hlavně dětem, tzn. pečetit mléčný chrup a první prořezané stálé moláry (stoličky) v 6-ti letech. Omezí se tím prvotní infikování dětského chrupu zubním kazem a následné šíření kazu na trvalé zuby. Pečetit zuby lze i dospělým pacientům, v současnosti je to běžné ošetření v záchovné stomatologii. Pečetění vydrží 3 až 5 let, dokud se neopotřebuje. Pečetění je ekonomicky nejvýhodnější ochrana před zubním kazem.

Záchovná stomatologie

Hlavním cílem záchovné stomatologie je chránit vlastní zuby pacienta a udržet po co nejdelší dobu vlastní chrup v kondici. Záchovná stomatologie tedy ošetřuje zuby při poškození kazem nebo v případě úrazu. V případě lehčího poškození zubu, kdy není zasažen nervový systém zubu, jsou pacientovi aplikovány výplně v provedení fotokompozitní bílá plomba nebo plomba amalgámová. V případě závažnějšího poškození zubu spojeného se zasažení nervového sytému zubu, je nutné uplatnit metody léčby kořenových kanálků – endodoncie. Veškeré zákroky jsou prováděny bezbolestně a šetrně v místním (lokálním) znecitlivění s ohledem na individuální přístup ke každému pacientovi.

Protetická stomatologie

Protetická stomatologie nahrazuje ztracené tvrdé zubní tkáně nebo celé zuby či skupiny zubů pacienta.

Estetická keramická fazeta

Estetická keramická fazeta nahrazuje mírnou ztrátu tvrdých zubních tkání, může korigovat estetické nedokonalosti zubu způsobené vývojovým poškozením tvrdých zubních tkání nebo je schopna upravit mírné změny v postavení zubu. Po odstranění povrchové vrstvy zubu z viditelné přední části se keramická fazeta nalepí ve formě skořápky.

Korunka

Korunka nahrazuje ztracenou část zubu a zároveň chrání endodonticky ošetřený zub před frakturou, esteticky řeší zbarvené zuby, řeší destruované nebo deformované zuby, při zachování kořene zubu. Zhotovujeme pevně fixované metalokeramické nebo vysoce estetické celokeramické korunky.

Můstky

Můstky řeší ztrátu celého zubu nebo více zubů přemostěním vzniklé mezery. Vytvořená náhrady je pevně uchycena pomocí korunek na zuby sousedící s mezerou.

Implantace zubů

V současné stomatologické praxi je implantace jediná metoda obnovení celistvosti chrupu, která nemá vliv na ostatní zuby pacienta. V dnešní době je implantace zubů nejefektivnější technologií náhrady ztracených zubů umělými.

Tato metoda nevyžaduje obrušování sousedních zdravých zubů (právě takto probíhá klasické protetické ošetření pomocí fixních můstků), navíc moderní zubní implantáty jsou mnohem spolehlivější a estetičtější. Kvalitní implantát skoro není možné odlišit od vlastního zubu. Implantace je v některých případech jediný způsob, jak navrátit hezký úsměv. Navíc se při implantaci zubů výrazně snižuje riziko kostní atrofie alveolárního výběžku.
Implantace zubů je nejmodernější a nejperspektivnější metoda, která vás zbaví pocitu nepohodlí a komplikací spojených s nošením fixních nebo snímatelných náhrad (protéz).

Zubní implantáty vydrží při řádné péči v průměru 25 až 30 let. Doporučuje se pravidelně (jednou za 3 až 4 měsíce) absolvovat dentální hygienu a dbát na všechna doporučení zubního lékaře.

Kořenová nástavba

Kořenová nástavba spojuje vlastní kořen zubu s proteticky zhotovenou korunkou. Jedná se o čep pevně fixovaný v kořenu zubu nesoucí chybějící korunkovou část zubu.

Snímací protéza

Snímací protéza řeší ztrátu skupiny zubů nebo všech zubů. Jedná se o pryskyřičnou náhradu, která není fixována, ale je možno ji vyjmout a vyčistit mimo ústa.